Açık Süreç sergisi için chat botu sergideki tüm katkılar hakkında daha fazla bilgi sunar. 
Aşağıdaki platformlarda mevcuttur.

WhatsAppTelegramBrowser