Dokuzentrum

Projektteam Offener Prozess, Jörg Buschmann, Theo Treihse und Studierende der TU Dresden
Projektteam Offener Prozess, Jörg Buschmann, Theo Treihse und Studierende der TU Dresden
NSU kompleksinde, toplumun sağcı şiddete ve sağcı terörist yapılara yönelik yetersiz kullanımı çeşitli şekillerde yoğunlaşıyor. Bu yaklaşımı değiştirmek için bilgi ve deneyimin toplandığı, işlendiği, iletildiği ve tartışıldığı bir yere ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan şey, sağcı şiddetten etkilenenler ve onların bakış açıları için alan yaratan bir "yaşayan anma" yeridir. Dokümantasyon merkezinin görevi, toplumun ayrımcı uygulamaları kalıcı olarak unutmasına yardımcı olmaktır. Hala yaratılabilen bir yer.
21/23
Metin | Galeri
21/23